Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs6/acordczechorg/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs6/acordczechorg/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
ACoRD | Agency for Community and Regional Development

Nově zvěřejněna Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou Autistického spektra >>

Kdo jsme

Jsme nezisková organizace, která poskytuje organizační, technickou, ekonomickou a právní podporou v oblasti sociální, regionální a strukturální politiky. Spolupracujeme s odborníky, kteří dlouhodobě působí v oblastech sociální práce a sociálních služeb, regionálního rozvoje, komunitního plánování, strategického plánování, ekonomiky, práva atd.

Čím se zabýváme

Podporujeme spolupráci subjektů a osob působících na území ČR, v zemích EU a v tzv. „třetích zemích“ v oblasti rozvoje sociální, regionální a strukturální politiky na různé úrovni (obce, kraje, euroregiony atd.). Prostřednictvím této spolupráce se podílíme na šíření nejnovějších poznatků, příkladů dobré praxe a standardů.
Podporujeme vznik a šíření inovací a přispíváme k vytváření kvalitních sítí spolupracujících osob a institucí neziskového sektoru, veřejné správy a soukromého sektoru. Máme bohaté zkušenosti s přípravou, řízením a realizací projektů spolufinancovaných různými dotačními programy EU a dalšími zdroji.

V čem můžeme pomoci

 • jsme zpracovateli strategických a koncepčních rozvojových dokumentů (střednědobé lány rozvoje sociálních služeb, strategické plány, koncepce bydlení, územní studie apod.) na lokální, regionální a národní úrovni,
 • zpracováváme strategické plány rozvoje neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb,
 • poskytujeme podporu a realizaci projektů při síťování osob a institucí neziskového sektoru, veřejné správy a soukromého sektoru v oblasti sdílení příkladů dobré praxe, šíření nejnovějších poznatků a rozvoje sociální, regionální a strukturální politiky,
 • realizujeme výzkumy, analýzy, publikujeme, školíme a vzděláváme, zejména v oblasti sociální politiky,
 • poskytujeme podporu projektům v různých oblastech lidské činnosti v kontextu regionální a strukturální politiky EU prostřednictvím zpracování žádostí o dotace z veřejných zdrojů, řízením a realizací těchto projektů na území EU či tzv. „třetích zemí“,
 • poskytujeme informace o možnostech veřejné podpory na realizaci rozvojových projektů včetně poskytování poradenství v oblasti identifikace projektových záměrů a realizaci těchto projektů.

Projekty EU

Projekt: Zamezení sociálnímu vyloučení na obou stranách hranice

Hydrogen – Exhibition: Evropská vodíková strategie a její význam pro euroregion

Novinky 2022

• Na webových stránkách Ústeckého kraje byla zveřejněna Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou Autistického spektra, na jejíž tvorbě se podíleli naši odborníci: Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

• Dne 16. 6. 2022 jsme uspořádali Vernisáž a Workshop k projektu Hydrogen – Exhibition: Europäische Wasserstoffstrategie und ihrer Bedeutung für die Euroregion.

Aktuálně je ke shlédnutí výstava o vodíku v budově Severočeské vědecké knihovny, Velká Hradební 49, Ústí nad Labem.

Projekty realizované

 • Konzultační činnost v oblasti strategického řízení a poskytování sociálních služeb– Konzultace v oblasti řízení sociálních služeb, managementu řízení organizace a způsobu reagování na aktuální potřeby v území. Poskytováno POINT MILOVICE z.s. (poskytovatel sociálních služeb) a České ILCO, z.s. (pacientská organizace pro lidi s vývodem)
 • Evaluace projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022“ – Poskytování poradenství při zpracování evaluace v oblasti efektivity financování sociálních služeb (azylové domy a domy na půl cesty)
 • Udržitelnost projektu DRIM– Zajištění udržitelnosti projektu DRIM. Aktualizace dat a informací uvedených na platformě Podunajský Kompas.
 • Studie sociálních služeb v okrese Rychnov nad Kněžnou – Pro Nadační fond ŠKODA AUTO zpracováváme odbornou studii zaměřenou na pokrytí, financování a potřebnost sociálních služeb a sociální práce na území okresu Rychnov nad Kněžnou. Součástí studie je i zpracování návrhu opatření dalšího rozvoje sociálních a návazných služeb a sociální práce v tomto území.

Projekty ukončené

 • Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim– Zpracování finanční analýzy a demografické analýzy území ORP Chrudim jako podklad pro tvorbu Komunitního plánu území.
 • Krizový plán COVID pro Ústecký kraj– Zpracování dílčích kapitol k oblasti sociální služby a školství.
 • Analytická část ITI pro Karlovarský kraj– Zpracování dílčích kapitol k oblasti sociální a veřejné služby.
 • Odborná analýza sociálního prostředí IPRÚ Mladá Boleslav– Odborná analýza sociálního prostředí v území IPRÚ Mladá Boleslav (finanční analýza, analýza absorpční kapacity sociálního bydlení, demografická analýza a fokusní skupiny).
 • Zpracování studie proveditelnosti k projektu „Zázemí pro tým terénní a ambulantní rehabilitace Karlovy Vary “ – Pro FOKUS Mladá Boleslav z.s. jsme zpracovali studii proveditelnosti a žádost o dotaci v rámci operačního programu IROP.
 • Vzdělávání v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb pro pracovníky obcí – Společně s Centrem pro komunitní práce střední Čechy jsme se podíleli na vzdělávání koordinátorů plánování sociálních služeb z obcí ORP Královehradeckého kraje
 • Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji – naši odborníci se podíleli na tvorbě analýzy zacílené na cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji
 • Evaluace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.“– Poskytovali jsme poradenství při zpracování evaluace v oblasti systému sociálních služeb, plánování sociálních služeb a financování sociálních služeb.
 • Projekt: Zamezení sociálnímu vyloučení na obou stranách hranice – zrealizovali jsme setkání odborníků zabývajících se problematikou sociálního vyloučení z Ústeckého kraje a Saska v jejichž rámci docházelo k výměně zkušeností a znalostí.
 • Projekt: Hydrogen – Exhibition: Evropská vodíková strategie a její význam pro euroregion – prostřednictvím uspořádání putovní výstavy jsme představili široké veřejnosti jednotlivé vodíkové aktivity na obou stranách hranice (Česko a Sasko).

Zapojení do projektů a působnost

Do našich projektů se od roku 2020 zapojilo 13 neziskových organizací, 9 municipalit (měst a obcí), 5 krajských úřadů, 2 vysoké školy a 1 nadace z 8 krajů ČR a Saska

Působíme v 7 krajích ČR (Jihočeský, Ústecký, Královéhradecký, Karlovarský, Pardubický, Středočeský a Praha)

Lidé

Součástí našeho týmu jsou lidé, kteří jsou odborníky v širokém spektru oborů (například sociální práce, regionální rozvoj, ekonomika atd). Kromě špičkových znalostí ve svém oboru je jim vlastní pozitivní přístup, zájem o harmonický regionální rozvoj při zachování sociální soudružnosti.

Naši lidé přistupují ke všem projektům s respektem k základním hodnotám, na kterých je založena naše společnost.

Bc. Ladislav Marek

marek@acordczech.org

Mgr. Iva Michalová

michalova@acordczech.org

Mgr. Josef Mareš

info@acordczech.org

Ing. Jiří Wiesner, MBA

info@acordczech.org

Zuzana Skřičková

info@acordczech.org

Kontaktujte nás:
ACoRD CZ, z.s.
Bozděchova 99/6
400 01 Ústí nad Labem

Předseda: Ing. Jiří Wiesner, MBA

Výkonný ředitel: Bc. Ladislav Marek
Telefon: +420 702 064 653

Asistentka: Mgr. Iva Michalová
Telefon: +420 725 811 500

Identifikační údaje:
ACoRD CZ, z.s.
Bozděchova 99/6,
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 08582408, CZ08582408

Formulář pro odeslání zprávy

Také můžete volat na 702 064 653 či psát na e-mail info@acordczech.org

2 + 10 =